Czwartek, 22 lutego 2024 - Święto katedry św. Piotra Apostoła

Ogłoszenia duszpasterskie na 1 niedzielę Wielkiego Postu - 18.02.2024

 • Środą Popielcową rozpoczęliśmy okres Czterdziestodniowego Przygotowania Paschalnego. Post, modlitwa i jałmużna wyznaczają drogę, na którą zaprasza nas Kościół na progu Wielkiego Postu.
 • Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:
  • Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj i w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00.
  • Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży w każdy piątek Wielkiego Postu, bezpośrednio po Mszach św. rano i wieczorem, a dla dzieci o godz. 17.30.
  Przez udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • W przyszłą niedzielę, naszą modlitwą i ofiarami złożonymi do puszek, możemy wesprzeć Dzieło Pomocy Misjonarzom „AD GENTES”. Przed kościołem prowadzona będzie zbiórka na potrzeby polskich misjonarzy w krajach misyjnych.
 • Dziękujemy osobom, które wczoraj sprzątały kościół i złożyły ofiary.
  O pomoc w przyszłą sobotę od godz. 8.00 prosimy rodziny zamieszkałe przy ul. Chorwackiej numery parzyste 10, 12 i 14.
 • Zachęcamy do lektury Pisma Świętego, prasy i wydawnictw katolickich. W zakrystii można nabyć „Gościa Niedzielnego” oraz lutowy miesięcznik „Nowe Życie”.
 • W minionym tygodniu odeszli do wieczności nasi parafianie:
  • ś.p. Renata Stachowska,
  • ś.p. Mirosława Pyc,
  • ś.p. Jerzy Kryjak.
  Zmarłych polecamy naszym modlitwom i Bożemu Miłosierdziu.
  Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...

Ewangelia na 22.02.2024

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.
Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.