Niedziela, 21 kwietnia 2024 - IV Niedziela Wielkanocna

O parafii

Do roku 1945 na terenie dzisiejszej Różanki znajdowało się wyłącznie osiedle domków jednorodzinnych. W latach 70 i 80 nastąpiła szybka zabudowa, głównie w technologii wielkiej płyty, czemu towarzyszył gwałtowny wzrost liczby mieszkańcow. Kościołem parafialnym był wówczas kościół pw. św. Antoniego na wrocławskich Karłowicach. Znaczna odległość do kościoła sugerowała konieczność budowy własnego kościoła na terenie osiedla. Budowę przy ulicy Bałkańskiej rozpoczęto w 1990 roku. Pierwotnie miał to być wyłącznie dom katechetyczny z kaplicą, jednak skorygowano plany i wybudowano kościół. W dniu 24 grudnia 1993 roku została odprawiona pierwsza uroczysta pasterka, zaś w 1993 parafia pw. Matki Bożej Bolesnej została erygowana przez ówczesnego metropolitę wrocławskiego Kardynała Henryka Gulbinowicza. Odpust parafialny ku czci Matki Bożej Bolesnej obchodzony jest 15 września.

Aktualnie teren parafii ograniczonej ulicami: Bałkańska, Bezpieczna, Bułgarska, Chorwacka, Czeska, Jugosłowiańska, Lutycka, Łużycka, Morawska, Obodrzycka, Osobowicka (nr 13-47), Serbska, Słowacka, zamieszkuje 6783 mieszkańców.

Życiu parafii od 2008 roku przewodniczy ksiądz proboszcz Tadeusz Nowakowski, zaś w pracy tej wspiera go dwóch wikarych - ksiądz Natan Korsak–Kędzierski (od 2021) oraz ksiądz Cyryl Zieliński (od 2022).

Proboszcz: Tadeusz Nowakowski
Wikary: Natan Korsak–Kędzierski
Wikary: Cyryl Zieliński